Aner og efterkommere

af Anders Marius Andersen og Anna Chatrine Andersen

Kilder

  1. "Årbog for historisk samfund for Odensen og Assens amter”, årgang V, 1917-2 bind 2
  2. ”Årbog for historisk samfund for Odensen og Assens amter”, årgang VI, 1918-2 bind 3
  3. ”Slægten” af højskoleforstander Frede Terkelsen (som selv er efterkommer af Jakob Madsen)