Aner og efterkommere

af Anders Marius Andersen og Anna Chatrine Andersen

Sort-hvid billede af Korporalgården.

Korporalgården

Korporalgården blev i 1688 vurderet til at omfatte 16-1-1 hartkorn.

Hans Knudsen skødede 15-7-1695 korporalgården til Herman Meier, kornet ”under det høylofl. Gambsche fyenske national regiment til hest”. Kornet Meier, som nu bosatte sig i Blangstrup, overdrog gården i Ebberup til sin søn, Korporal Conrad Meier.

Farvet billede af Mygindgård.

Mygindgård

Mygindgård blev i 1513 givet til Herredsfoged Hans Andersen af Kong Hans.